ამ ეტაპისთვის კომპანია ელოდება ISO და HACCP სტანდარტების დამადასტურებელ სერთიფიკაქტს, რომლის მისაღებად ყველა პროცედურა და რეგულაცია წარმატებით დანერგა.